Visi Dan Misi

VISI

SEKOLAH KEBANGSAAN HIJRAH BADONG, DARO MENJADI SEKOLAH BERWIBAWA DAN UNGGUL MENJELANG 2012

MISI

Ke arah merealisasikan wawasan, kami akan berusaha bersungguh-sungguh memastikan kecemerlangan kurikulum, ko-kurikulum dan sahsiah pelajar melalui pengurusan dan pentadbiran berkualiti yang efisien denga kerjasama Persatuan Ibu Bapa Guru dan komuniti setempat.
Pihak pengurusan dan pentadbiran sedaya upayanya menyedia dan
melaksanakan program-program pendidikan yang berkualiti secara sistematik dan efisien untuk mencapai matlamat sekolah dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

HOME

Advertisements