Objektif

OBJEKTIF SEKOLAH

MEMPERTINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK MURID
MEMPERTINGKATKAN PRESTASI KOKURIKULUM
MEMPERTINGKATKAN PRESTASI DISPLIN MURID
MEWUJUDKAN KAWASAN SEKOLAH YANG INDAH DAN CERIA
MEMPERTINGKATKAN JUMLAH KEMUDAHAN SEKOLAH
MENGUKUHKAN HUBUNGAN MESRA INSAN DIKALANGAN RAKAN SEKERJA DAN MASYARAKAT

HOME

Advertisements