OBJEKTIF KOKURIKULUM

SEBUAH ORGANISASI YANG DITUBUHKAN MESTILAH MEMPUNYAI MATLAMAT YANG DIGARISKAN BAGI MENENTUKAN KEJAYAAN SESUATU PROGRAM/AKTIVITI. JUSTERU ITU SEKOLAH MENGADAKAN PROGRAM KOKURIKULUM INI IALAH UNTUK MENGEMBANGKAN SELURUH BAKAT/POTENSI INDIVIDU YANG MELIPUTI PERKARA-PERKARA BERIKUT:

  • Pengukuhan dan pengayaan perkara-perkara yang dipelajari dalam kelas dan memperluaskan pengalaman pelajar dalam bidang tertentu.
  • Pembentukan sahsiah dan membina konsep kendiri dan peningkatan disiplin di kalangan para pelajar.
  • Peningkatan tahap kesihatan, kesejahteraan diri, kecergasan fizikal, penyemaian nilai murni dan pembentukan insane yang berakhlak.
  • Penggunaan masa lapang yang berfaedah , bermakna dan pemupukan sikap positif selaras dengan hasrat RUKUN NEGARA.
  • Melahirkan dan mengembangkan bakat ke tahap yang lebih tinggi dalam bidang tertentu yang boleh dibanggakan oleh semua  WARGA SK HIJRAH BADONG samada di peringkat sekolah, daerah, bahagian , negeri dan  kebangsaan .

HOME

Advertisements