PPKI

Motto

BERILMU BERDISIPLIN BERDIKARI

Visi

PENDIDIKAN BERKUALITI MENJANA KECEMERLANGAN MURID PENDIDIKAN KHAS SELARAS DENGAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Misi

KECEMERLANGAN INSAN ISTIMEWA KEGEMILANGAN BERSAMA

Advertisements