PPKI

Motto

BERILMU BERDISIPLIN BERDIKARI

Visi

PENDIDIKAN BERKUALITI MENJANA KECEMERLANGAN MURID PENDIDIKAN KHAS SELARAS DENGAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Misi

KECEMERLANGAN INSAN ISTIMEWA KEGEMILANGAN BERSAMA

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: