Kurikulum

JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM

PENGERUSI
PUAN MARIANA BINTI MOHIDEEN
GURU BESAR

SETIAUSAHA
CIK AYANG BINTI LEE

AHLI-AHLI
SEMUA GURU

PANITIA BAHASA MELAYU
PUAN DAYANG HALIPAH BINTI ABANG WASLI

PANITIA BAHASA INGGERIS
PUAN TERESA AGUSTINE

PANITIA SAINS
PUAN MASLIHUN MAHSEN

PANITIA MATEMATIK
PUAN ANNE AMELIA ENOT AK MAMUT

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
ENCIK HUSIN BIN HAMAT

PANITIA BAHASA ARAB
ENCIK MOHAMAD SALLEH HOSSAIN BAHARUN

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP
ENCIK YUSUF BIN BAIJURI

PANITIA KAJIAN TEMPATAN
CIK SUHAITAH BINTI LAISIN

PANITIA KEWARGANEGARAAN

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
ENCIK HUSIN BIN HAMAT

PANITIA MUZIK
ENCIK RICHARD AK CHANGGAN

HOME

Advertisements